فایل های دسته بندی علوم پزشکی - صفحه 1

اصول پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان

اصول پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان در 36 اسلاید گارانتی بازگشت وجه دارد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصول بهداشت درمحيط جامعه

اصول بهداشت درمحيط جامعه در 22 اسلاید گارانتی بازگشت وجه دارد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصول اپيدميولوژي

اصول اپيدميولوژي در 30 اسلاید گارانتی بازگشت وجه دارد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اسكوليوز

پاورپوینت اسكوليوز در 87 اسلاید گارانتی بازگشت وجه دارد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استدلال بالینی

استدلال بالینی در 20 اسلاید ، گارانتی بازگشت وجه دارد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزشيابي صلاحيت باليني

ارزشيابي صلاحيت باليني در 86 اسلاید گارانتی بازگشت وجه دارد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اختلالات هیپرتانسیو حاملگی

اختلالات هیپرتانسیو حاملگی در 72 اسلاید گارانتی بازگشت وجه دارد.

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنایی با دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپ

آشنایی با دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپ در 41 اسلاید گارانتی بازگشت وجه دارد.

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حجامت

دانلود پاورپوینت حجامت در 20 اسلاید گارانتی باز گشت وجه دارد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل