فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 1

استفاده از ماشین بردار پشتیبان SVM برای تشخیص گوینده

استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای تشخیص گوینده در 39 اسلاید گارانتی بازگشت وجه دارد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسپم تصویر

اسپم تصویر در 41 اسلاید گارانتی بازگشت وجه دارد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زمانبندی پردازنده (CPU Scheduling)

زمانبندی پردازنده (CPU Scheduling) در 55 اسلاید گارانتی بازگشت وجه دارد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل